ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

انجمن علمی اعجاز قرآن ایران با همکاری پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند:

اندیشه کلامی اعجاز قرآن که از مجادلات کلامی اندیشمندان مسلمان در قرون اولیه برآمده، ریشه در آیات متعدد و متنوع قرآن دارد، اگرچه برخی اندیشمندان معاصر به تامّلی دوباره در دلالت آیات بر معجزه بودن قرآن روی‌آورده‌اند. همچنین وجه اعجاز قرآن از آغاز تا کنون معرکه آراء گوناگون بوده است.  اینکه قرآن از چه جهت و به خاطر کدام ویژگی معجزه است و بشر عادی نمی‌تواند مانند آن را ارائه دهد، همواره از مسائل چالش برانگیز بوده است.

از سوی دیگر تنوع موضوعاتی که قرآن از آن سخن گفته و چند وجهی بودنِ مسائلِ آن، استفاده از روش میان‌رشته‌ای در مطالعات قرآنی را ضروری می‌سازد که خود گاه زمینه‌ساز مباحث اعجاز است. ضمن آن که نگاه سیستمی به آیات قرآن با تکیه بر این مبنا که قرآن مجموعه‌ای هماهنگ است که تضاد و تناقضی در آن نیست، اهمیت مطالعه سیستم‌های قرآن را برای فهم بهتر این کتاب آشکار می‌سازد. پیشرفت تکنیکهای هوش مصنوعی در کاوش و تحلیل متن نیز ابزارهای جدیدی را فراهم آورده که می‌توان از آن برای بررسی کمّی برتریهای قرآن در مقایسه با سایر متون و همچنین فهم بهتر قرآن استفاده نمود.

یکی از روی‌کردهای ارزشمند در بحث اعجاز قرآن، نگاه فازی به همه پژوهش‌های انجام شده در این حوزه است که به صورت صفر و یکی به دعاوی مطرح شده درباره اعجاز قرآن نمی‌نگرد؛ بلکه احتمال درستی هر یک از این دعاوی را معتبر شمرده و با تجمیعِ احتمالاتِ درستیِ ادعاهایی که به صورت روشمند بیان شده، به طور اجمالی بر حقّانیت این کتاب یعنی فوق بشری بودن یا بی‌نظیر و غیرقابل تقلید بودن آن اطمینان می‌یابد؛ در همین راستا برآنیم در قالب همایش اعجاز قرآن با دعوت از پژوهشگران در حوزه مطالعات اعجاز قرآن، در 5 محور به بحث و تبادل نظر بنشینیم: مباحث نظری اعجاز قرآن، اعجاز علمی قرآن، اعجاز لفظی قرآن، سیستم‌های قرآن و قرآن کاوی رایانشی.

مقالات برگزیده در مجله بین المللی پژوهشکده اعجاز قرآن با عنوان " Journal of Quranic Interdisciplinary Studiesبه زبان انگلیسی چاپ می‌شود.


راهنمای نویسندگان

مهلت ارسال مقالات کامل تا 31 مرداد ۹۸ تمدید شد.

 

  1. لطفا فایل زیر "نمونه مقاله" را دانلود و مطابق آن مقاله‌تان را ارسال بفرمائید.
  2. لطفاً دقت فرمایید که تعداد کلمات مقاله بیش از 8000 کلمه نباشد.
  3. لطفاً نام نویسندگان را در مقاله وارد نکنید و به عبارت دیگر آن قسمت را از فرمت آماده حذف نمایید.
  4. قبل از شروع ارسال مقاله، حتماً باید در سایت ثبت نام نمایید.
  5. حتماً از مرورگر کروم (chrome) استفاده کنید. با مرورگرهای دیگر صفحات به خوبی نمایش داده نخواهند شد.
  6. بعد از نهایی شدن مراحل بارگزاری مقاله، کد مقاله به شما داده خواهد شد.
  7. داشتن کد مقاله به معنای تکمیل فرآیند ارسال مقاله است.
  8. حتماً مراحل را تا دیدن پیام تبریک ثبت مقاله باید ادامه دهید.
  9. همچنین باید بتوانید از صفحه نویسنده خودتان مقاله را با کد مرتبط ببینید و نیز بتوانید دانلود نمایید.
  10. اگر نیازی هست  که ویرایش جدیدی از مقاله را ارسال کنید، ابتدا وارد سامانه شوید  و از طریق نویسنده و انتخاب گزینه فایل‌های مکمل، ویرایش جدیدتان را ارسال نمایید.

 

نمونه مقاله

 

ابتدا بارگذاری نمایید.

در انتها هم باید بتوانید دانلود نمایید.

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 1-6-1398.