ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضای کمیته اجرایی

 • رئیس همایش: دکتر فرزانه روحانی مشهدی
 • دبیر کمیته علمی همایش: دکتر غلامرضا حسن زاده
 • دبیر کمیته اجرایی همایش: دکتر مصطفی برهانی
 • دبیر کمیته روابط بین ­الملل: دکتر علی یزدیان ورجانی

اعضای کمیته علمی

 • دکتر منصور پهلوان(علوم قرآن و حدیث- استاد دانشگاه تهران)

 •  دکتر غلامرضا حسن زاده (آناتومی – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکنر بابک خدادوست ( فیزیک – دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای)
 • دکتر محمد علی رضایی اصفهانی (علوم قرآن و حدیث – استاد جامعه المصطفی)
 • حجه الاسلام دکترمحمد سادات منصوری ( فلسفه ذهن دانشگاه شهید بهشتی)
 • حجةالاسلام دکتر سیدسلمان صفوی(رییس آکادمی مطالعات ایرانی)
 • دکتر علیرضا طالب‌پور (کامپیوتر – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر عبد الهادی فقهی زاده(علوم قرآن و حدیث- دانشیار دانشگاه تهران)
 • دکتر محمد رضا فقیهی (آمار – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر محمد علی مظاهری (روانشناسی- استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر محمد مهدی مظاهری(فلسفه- استاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران)
 • دکتر مجید معارف (علوم قرآن و حدیث – استاد دانشگاه تهران)
 • دکنر مهین ناز میر دهقان ( زبان شناسی – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر سید محمدحسین نوری موگهی (بافت شناسی- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکتر محمود واعظی (علوم قرآن و حدیث – استادیار دانشگاه تهران)
 • دکتر علی یزدیان ورجانی (برق و کامپیوتر- استادیار دانشگاه تربیت مدرس)


شورای سیاستگذاری

 1. دکتر منصور پهلوان(علوم قرآن و حدیث- استاد دانشگاه تهران)
 2.  دکتر غلامرضا حسن زاده (آناتومی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 3. دکنر بابک خدادوست ( فیزیک دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای)
 4. دکتر محمد علی رضایی اصفهانی (علوم قرآن و حدیث استاد جامعه المصطفی)
 5. حجه الاسلام دکترمحمد سادات منصوری ( فلسفه ذهن دانشگاه شهید بهشتی)
 6. حجةالاسلام دکتر سیدسلمان صفوی(رییس آکادمی مطالعات ایرانی)
 7. دکتر علیرضا طالب‌پور (کامپیوتر دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 8. دکتر عبد الهادی فقهی زاده(علوم قرآن و حدیث- دانشیار دانشگاه تهران)
 9. دکتر محمد رضا فقیهی (آمار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 10. دکتر محمد علی مظاهری (روانشناسی- استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 11. دکتر محمد مهدی مظاهری(فلسفه- استاد دانشگاه علوم تحقیقات تهران)
 12. دکتر مجید معارف (علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران)
 13. دکنر مهین ناز میر دهقان ( زبان شناسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 14. دکتر سید محمدحسین نوری موگهی (بافت شناسی- استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 15. دکتر محمود واعظی (علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه تهران)
 16. دکتر علی یزدیان ورجانی (برق و کامپیوتر- استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
 17. حجه الاسلام پورذهبی (نماینده نهاد رهبری، دانشگاه شهید بهشتی)
 18. حجه الاسلام دکتر حسین مقیسه (الهیات و معارف اسلامی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 19. حجه الاسلام دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی(الهیات و معارف اسلامی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 20. دکتر امید نوری (مهندسی کشاورزی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 21. حجه الاسلام دکتر محمدمهدی باباپور گل افشانی(الهیات و معارف اسلامی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 22. دکتر بهجت قاسمی (فیزیک، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 23. دکتر حجت رسولی (ادبیات عرب، استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 24. دکتر حسین شجاعی (فیزیک، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 25. دکتر حمید لطیفی (فیزیک، استاد دانشگاه شهید بهشتی)
 26. دکتر سپیده عبدالکریمی (زبان‌شناسی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 27. دکتر مصطفی برهانی (برق و کامپیوتر، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 28. دکتر غلامرضا براتی (اقلیم‌شناسی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 29. دکتر فرزانه روحانی مشهدی (علوم قرآن و حدیث، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 30. دکتر مهرداد فرهودی (فیزیک، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
 31. دکتر قاسم درزی(علوم قرآن و حدیث، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 32. دکتر احمدرضا محرابیان (زیست شناسی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 33. دکتر مرضیه محصص (علوم قرآن و حدیث ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 34. دکتر فرزانه تاج آبادی (زبان‌شناسی، استادیار دانشگاه شهید بهشتی)