ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

titleعنوان اطلاعیه
دریافت کارت حضور در همایش
 
subjectجزئیات اطلاعیه به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند جهت دریافت کارت حضور در همایش وثبت نام اولیه راس ساعت 7:30 در سالن همایش واقع در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی حضور داشته باشید.( زمان ثبت نام از ساعت 7:30 الی 8:30  می باشد)  
access_timeارسال شد: 2019-01-27

titleعنوان اطلاعیه
برنامه زمانی همایش
 
subjectجزئیات اطلاعیه

روز اول همایش(8/11/97)

 

-افتتاحیه ( 8:30-10:30)

(قرائت قرآن و پخش سرود ملی، خوش‌آمد گویی، دبیر همایش، پخش کلیپ، سخنرانی علمی کلیدی دکتر وحید حسینی،سخنران کلیدی دکتر کلانتری، پخش کلیپ، سخنرانی کلیدی دکتر  حناچی)    

 

-استراحت و پذیرایی  10:30-11:00 )   )

 

-میز گرد چالشی(11:00-12:30       )   

(مسئولیت اجتماعی مردم و مسئولین در برابر طرح کاهش)        

 

-نماز و نهار       12:30-13:30))

(13:30-14:00) ارائه پوستر ها 

-نشست آلودگی هوا     (13:30-14:00)

 

-نشست ارائه مقالات (شماره 1)  (14:00-15:30)  

(با موضوع آلودگی هوا)

(سالن علامه طباطبایی)                      

 

-استراحت و پذیرایی   15:30-16:00 ))

 

-نشست ارائه مقالات (شماره 2)   (16:00-17:30)

) با موضوع آلودگی هوا )

( سالن علامه طباطبایی)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

روز دوم همایش(9/11/97)

                                                                                                                                            

-نشست آلودگی صوتی           ( 8:30-9:00)

) موضوع: آلودگی صوتی و راهکارهای عملی کاهش آن در کلان‌شهر تهران (       

-نشست ارائه مقالات (شماره  9:00-10:30 )    (3) 

) با موضوع آلودگی صوتی)

(سالن خوارزمی (

 

-استراحت و پذیرایی   (10:30-11:00)

 

-نشست ارائه مقالات(شماره4)     ( 11:00-12:30)

( با موضوع اقتصاد، سلامت و آلودگی هوا)

(سالن خوارزمی)                                

 

-نماز و نهار   (12:30-13:30) 

 

 

-نشست ارائه مقالات(شماره5)     13:30-15:00))

(با موضوع مدل سازی آلودگی هوا)

(سالن خوارزمی)                             

 

-استراحت و پذیرایی15:30-16:00)       

 

اختتامیه    (16:00-17:00) 

 (سالن خوارزمی)                                                                  

 
access_timeارسال شد: 2019-01-27

titleعنوان اطلاعیه
زمان بندی ارائه های شفاهی
 
subjectجزئیات اطلاعیه

زمان بندی ارائه های شفاهی در روز اول همایش(97/11/8)

مکان:سالن علامه طباطبایی

پارت 1 (14:00 – 15:30)

(سخنرانی دکتر عمویی در ارتباط با آلودگی هوا)

-- اثرهای آلودگی شهری بر بلورهای یخ بارش برف (امیر باقری)

-تحلیل تغییرات بلندمدت دی‌اکسید‌نیتروژن کلانشهر تهران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای(مریم پور حسین)

- بررسی اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر کیفیت هوای شهر تهران(الهام مومن زاده)

-بررسی تجربی نانو ذرات معلق موجود در بخارات تهویه محفظه لنگ یک موتور دیزل سنگین(محمد علی احترام)

Study of One-Year Black Carbon Measurement Data in Tehran and Evaluation of Particle Characteristics-     

( پوریا علی اصغری)

پارت 2( 16:00-17:30)

- تغییرپذیری فصلی الگوهای جوی منجر به آلودگی هوا در کلان¬شهر تهران(سکینه خان سالاری)

- کاربرد فیلترهای نانولیفی فوتوکاتالیک برای حذف بیوآئروسل از جریان هوا( سمیه فرهنگ دهقان)

-مقایسه غلظت آلایندههای هوا درهوای محیط ایستگاههای مترو و هوای محیطی شهر تهران (مهیا پرچمی)

-بررسی شیمیایی ذرات ناشی از طوفان های گرد و خاک فصلی شهرستان یزد (فاطمه کاظمی پور)

 Quantifying trace elements in the emitted particulate matter during heating oil using different pans and-     (پریا برومندی)health risk assessment

- بررسی تاثیر جزایر حرارتی شهری بر کیفیت هوای شهر تهران(میلاد اسدی نیا)

زمان بندی ارائه های شفاهی در روز دوم  همایش(9/11/97)

مکان: سالن خوارزمی

9:00-8:30 نشست آلودگی صوتی

پارت 1( 9:00-10:30) 

- سنتز و بهینه سازی جاذب صوتی پلیمری بر پایه ترکیبات پلی یورتان و پلی متیل متاکریلات به صورت شبکه های پلیمری در هم نفوذ کرده با اسفاده از نانو ذرات سیلیکا(غلامرضا مرادی)

- بررسی خواص مکانیکی، ضریب جذب، مورفولوژی و شفافیت در نانو کامپوزیت ها بر پایه ترکیب پلی کربنات با0/3و 0/6 درصد وزنی دی اکسید سیلسیوم جهت استفاده در موانع صوتی شفاف محیط زیستی(مهدیه نادر زاده)

- اولویت بندی مراکز حساس واقع در حریم صوتی بزرگراه‌ها جهت استفاده از راهکارهای کاهشی با استفاده از GIS و نرم افزار مدل‌ساز صوتی CadnaA (مطالعه موردی – شهر تهران)  ( الهام کریمی)

- بررسی میزان آلودگی صوتی در مجاورت بیمارستان های منتخب شهر تهران(نرگس زارع دار)

- برآورد میزان عملکرد جذبی پانل جاذب صوتی سوراخدار با روش عددی المان محدود(زهرا هاشمی)

- بررسی اثر زاویه لبه بالایی در مانع های شکل دار با لبه بالائی T شکل(پیمانه حبیبی)

پارت 2( 11:00- 12:30)

-برسی ارتباط مواجهه صوتی با سلامت روان شاغلین یک گروه صنعتی تولید قطعات خودرو(سید حجت موسوی کردمیری)

-تحلیل بزه آلودگی هوا در قانون هوای پاک مصوب   ۱۳۹۶(امین حاجی وند)

- ارزیابی عوامل مؤثر بر انتخاب ماسکهای حفاظت در برابر ریزگردها برای دانش آموزان مدارس ابتدایی(سیاوش آزاد)

- برآورد هزینه های اقتصادی مرگ و بستری بیمارستانی ناشی از مواجهه با PM۲.۵ و ازن در شهر کرج طی سال ۱۳۹۴(عباس شاهسونی)

- بررسی ارتباط مواجه صوتی، حساسیت و آزردگی صوتی با رضایت و استرس شغلی در کارگران یک صنعت نساجی(رقیه جعفری)

-Noise pollution Analysis caused by the Civil Construction(الهه پهلوان)

پارت 3( 13:30-15:30)

-ارزیابی آلایندگی یک خودروی سواری سبک به روش آزمون همراه، آزمون شاسی دینامومتر و مدل شبیه سازی شده به کمکGT-SUITE(نوید بالازده مرشت)

- آشکار سازی روند و نقطه تغییر گردوغبار با استفاده از شاخص جذب هواویز (AAI) در پهنه های کلان آب و هوایی ایران مبتنی بر برونداد داده های سنجش از دور(محمد احمدی)

- مطالعه موردی شرایط پایداری ایستایی جو و تشدید آلودگی هوای کلانشهر تهران و ارتباط آن با تاوایی پتانسیلی لایه مرزی جو (ساویز صحت)

- مدل‌سازی سری زمانی غلظت آلاینده‌های گازی معیار با استفاده از داده‌های انتشار جهانی HTAP در منطقه ایران(امیر حسین نیک فال)

- بررسی نحوه تعیین حداقل فاصله استقرار جایگاه های سوخت با استفاده از مدل AERMOD (مطالعه موردی جایگاه سوخت میدان آزادی شهر تهران)(مهسا تمجیدی)

- مدل‌سازی مستقیم و معکوس در صحه‌گذاری سهم نسبی اثرات منابع صنعتی در آلودگی هوای شهری( ایوب ترکیان)

-راست آزمایی پیش بینی شاخص تابش پرتو فرابنفش در گرد و خاک با استفاده از مدل WRF(سحر تاج بخش)

 

 
access_timeارسال شد: 2019-01-23

titleعنوان اطلاعیه
فهرست مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر
 
subjectجزئیات اطلاعیه

نام نویسندگان محترمی که مقالات آن ها به صورت پوستر پذیرفته شده است به شرح زیر است:

-(کد مقاله) نام نویسنده

(2707)محدثه عربان

(2722)مسعود فشکی

2746)-) سید حجت موسوی کرد میری

2789)-) حسین خواجه پور

2740)-) سپیده اسماعیلی راد

2741)-) احمد عصار عنایتی

2797)-) پوریا علی اصغری

2807)-) میقات حبیبیان

2458)-) زهرا شرعی پور

(2738)-مسعود فشکی

2732)-) زینب بابلی

2747)-) کیارش فرزد

2749)-) میر باقری

2755)-) ندا شجاعی باغینی

 (2806)- میقات حبیبیان

2459)-) زهرا شرعی پور

2467)-) یاسر صحرا نورد

2473)-) عرفان حسینی فر

2475)-) مسعود پرویزی مقدم

2509)-) نسترن طالع پور

2631)-) محمدعلی احترام

2632)-) صدیقه محمدی

2662)-) گیتی کاشی

2763)-) فاطمه دهقان نبادکی

2770)-) زهرا علی بخشی

2777)-) الهه زلقی

2784)-) محمدکاظم مؤیدی

 (2786)- پویا برومندی

 (2791)- احسان طالبی

2793)-) محمدکاظم مؤیدی

2794)-) زهرا جوهریان

2468)-) یاسر صحرا نورد

(2726) -مسعود فشکی

2796)-) پوریا علی اصغری

2800)-) ایوب کریمی جشنی

 (2803)- آرمان عبدی پور

 (2809)- میقات حبیبیان

-(2579) محسن حیدری

 
access_timeارسال شد: 2019-01-22

titleعنوان اطلاعیه
فهرست مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی
 
subjectجزئیات اطلاعیه

فهرست نویسندگان محترمی که مقالات آن ها به صورت شفاهی پذیرفته شده است به شرح زیر است:

-(کد مقاله)نام نویسنده

(2664) - یاسر عشورزاده یاسوری

(2703)- پیمانه حبیبی

(2760)- غلامرضا مرادی

(2718)- سحر تاج   

(2721 )-الهام مؤمن زاده

(2725 )-عباس شاهسونی

(2734)-فاطمه کاظمی پور

(2736)-نرگس زارع دار

(2742)-هوا ایوب ترکیان

(2744)-سکینه خان سالاری

(2748 )-رقیه جعفری

(2750) -امیر باقری

(2548 )-زهرا هاشمی

(2556 ) -سمیه فرهنگ دهقان

(2598 )-امین حاجی وند

(2735)-سید حجت موسوی  کردمیری

(2653)-نوید بالازاده مرشت

(2792)-پوریا علی اصغری

(2795)-مهدیه خواجه وند

(2805) -مهدیه نادرزاده

(2759)-میلاد اسدی نیا

(2761)-الهه پهلوان

(2764)-مریم پورحسین

(2769)-محمود احمدی

(2771)-ساویز صحت کاشانی

(2778)-سیاوش آزاد

(2780)-الهام کریمی

(2781)-امیرحسین نیک فال

(2782)-مهسا تمجیدی

(2801) -پریا برومندی

 

 
access_timeارسال شد: 2019-01-22

titleعنوان اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان محترم
 
subjectجزئیات اطلاعیه

به همراه داشتن کارت دانشجویی برای  افرادی که تحت عنوان دانشجو در همایش ثبت نام نموده اند در روز برگزاری همایش الزامی است.

با تشکر

 
access_timeارسال شد: 2019-01-22

titleعنوان اطلاعیه
قابل توجه نویسندگان محترمی که مقالات آنها برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
 
subjectجزئیات اطلاعیه لطفا نویسندگان محترمی که مقاله آن ها برای  ارائه شفاهی پذیرفته شده است تا روز شنبه (97/11/6) فایل های ارائه خود را که در قالب پاور پوینت (مطابق فرمتی که درسایت همایش قرار دارد)آماده نموده اند به آدرس aqm2019.sbu@gmail.com   ایمیل نمایند. شایان ذکر است زمان در نظر گرفته شده برای  ارائه ی هر مقاله 15 دقیقه می باشد.  
access_timeارسال شد: 2019-01-22

titleعنوان اطلاعیه
کارگاه تخصصی جایکا
 
subjectجزئیات اطلاعیه

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند کارگاه تخصصی جایکا در تاریخ 8 بهمن 97 از ساعت 13:0 تا 17:00در سالن حکیم خیام واقع در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. لطفا جهت ثبت نام به قسمت " تاریخ های مهم/ثبت نام" مراجعه فرمایید.

با تشکر

 
access_timeارسال شد: 2019-01-22

titleعنوان اطلاعیه
کارگاه اصول اندازه گیری هوا
 
subjectجزئیات اطلاعیه

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند کارگاه" اصول اندازه گیری آلودگی هوا "در تاریخ 9 بهمن 97 در سالن شیخ بهایی واقع در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. لطفا جهت ثبت نام به قسمت "تاریخ های مهم/ثبت نام" مراجعه نمایید.

ساعت برگزاری کارگاه: 8:30 - 12:00

مدرس: جناب آقای احمد طاهری

سرفصل موارد:

 -کنترل، نظارت و نگهداری تجهیزات سنجش کیفیت هوا

-اصول کالیبراسیون تجهیزات سنجش کیفیت هوا

-اصول ارزیابی شبکه سنجش کیفیت هوا

-اصول مکانیابی ایستگاه سنجش کیفیت هوا

 -ارزیابی و تضمین کیفیت داده

 

 
access_timeارسال شد: 2019-01-22

titleعنوان اطلاعیه
تغییر زمان برگزاری کنفرانس
 
subjectجزئیات اطلاعیه دبیرخانه هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، بدین وسیله به اطلاع اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند، زمان برگزاری کنفرانس از روزهای 24 و 25 دی ماه به 8 و 9 بهمن ماه 97 تغییر یافته است.  
access_timeارسال شد: 2018-12-31

titleعنوان اطلاعیه
کارگاه آموزشی
 
subjectجزئیات اطلاعیه

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیز می رساند، گروه جایکا (JICA) اقدام به برگزاری کارگاهی آموزشی با عنوان "Introduction to Calculate Emission Inventory" در حاشیه ی برگزاری هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا نموده است.اطلاعات کارگاه به شرح زیر می باشد:

Introduction to Calculate Emission Inventory

:Title

Emission Inventory can be calculated only with statistics.

Lecture and Q&A time although the framework is for workshop.

Lecture by Japanese, and then consecutive interpretation to Persian.

Introduction on Emission Inventory

Lecture on emission inventory calculation for the 4 major source categories in Iran

Top down method for all 4 categories, calculating total emission of Province or City scale, using statistics of Province or City

Bottom up method for some of 4 categories, calculating emission of each stacks, using stack-by-stack information

:Contents

 4hours

:Duration

Introduction of Emission Inventory              30 min.

Energy industries (Power plant, refinery etc.)           45 min.

Manufacturing industries                                          30 min.

Exhaust emission from road transport                      60 min.

Fugitive emission from fuels                          30 min.

Q&A etc.                                                         45 min.

Draft Timetable

University students, post graduates, provincial DOE experts, and municipality experts who have not yet calculated emission inventory or have a little experience in emission inventory calculation

:Target


 خواهشمند است جهت شرکت در این کارگاه ،  ایمیلی حاوی ((نام و نام خانوادگی، شماره تماس و عنوان کارگاه ))به آدرس  aqm۲۰۱۹.sbu@gmail.com  ارسال نمایند.


 
access_timeارسال شد: 2018-12-22

titleعنوان اطلاعیه
تمدید فراخوان مقالات
 
subjectجزئیات اطلاعیه به اطلاع کليه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران عزیزمی رساند با توجه به درخواست های مکرر آنان مبنی بر تمديد مهلت ارسال مقاله، دبیرخانه ی هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا اقدام به تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1دی ماه 1397 نموده است .  
access_timeارسال شد: 2018-12-16

titleعنوان اطلاعیه
راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله
 
subjectجزئیات اطلاعیه

پس از عضویت در وب سایت از طریق قسمت " ثبت نام" در بالای صفحه،  جهت دریافت فرم راهنمای نگارش و ارسال مقاله به اینجا مراجعه نمایید. ارسال مقاله شامل 4 مرحله می باشد که پس از تائید نهایی در مرحله ی چهارم مقاله ی شما به دبیر خانه ی همایش ارسال خواهد شد

هزینه های ثبت نام  جهت شرکت در کنفرانس به ترتیب زیر می باشد.(این هزینه شامل پذیرش یک مقاله در کنفرانس، شرکت در 2 روز برگزاری کنفرانس به همراه پذیرایی و ناهار می باشد)

مبلغ ثبت نام برای دانشجویان: 1,500,000 ريال

مبلغ ثبت نام برای اساتید: 2,000,000 ريال

مبلغ ثبت نام برای افراد عادی: 2,500,000 ريال

شایان ذکر است در صورتی که پژوهشگر قصد ارائه ی بیش از یک مقاله را در کنفرانس داشته باشد باید مبلغ 500,000ريال علاوه بر مبلغ ذکر شده در بالا پرداخت نماید.

ثبت نام از 1 دی ماه آغاز می شود و در حال حاضر پذیرش مقالات انجام می شود.

تماس با ما:

تلفن ثابت: ۲۲۴۳۱۹۷۱(داخلی۱۱۶)

تلفن همراه:09356035849

 
access_timeارسال شد: 2018-11-14

titleعنوان اطلاعیه
تمدید مهلت ارسال مقالات
 
subjectجزئیات اطلاعیه احتراما به اطلاع می رساند، دبیر خانه همایش اقدام به تمدید مهلت ارسال مقالات نموده است. لذا پژوهشگران گرامی می توانند تا  پایان روز 97/9/24نسبت به ارسال مقالات اقدام نمایند.  
access_timeارسال شد: 2018-11-14

1 - 14 از 14 مورد