ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

کارگاه آمار مقدماتی

کارگاه آمار مقدماتی با هدف آشنایی دانشجویان رشته مهندسی پزشکی با روش های آماری مورد استفاده در تحقیقات تصویربرداری عصبی و مهندسی پزشکی، در آذرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

مدرس

خانم دکتر فاطمه سامع