ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

location_on
event۲۴ آبان ۱۳۹۵ – ۲۵ آبان ۱۳۹۵
پنجمین همایش ملی نقد ادبی (با رویکرد نقد اسطوره‌شناختی)

چهارمین همایش ملی نقد ادبی در طول هشت سال گذشته در دانشگاه­های مشهد، تربیت مدرس، پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاه گیلان برگزار شده و مجموعه مقالات آن منتشر شده است. 

اعضای کمیته علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

۱

دکتر ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق

استاد

زبان­های باستانی

شهید بهشتی

معاون پژوهشی

۲

دکتر امیرعلی نجومیان

دانشیار

زبان انگلیسی

شهید بهشتی

مدیر گروه

۳

دکتر بهمن نامور مطلق

دانشیار

زبان فرانسه

شهید بهشتی

هیأت علمی

۴

دکتر مریم حسینی

استاد

ادبیات فارسی

الزهرا

رئیس انجمن نقد ادبی

۵

دکتر حسن ذوالفقاری

دانشیار

ادبیات فارسی

تربیت مدرس

رئیس مرکز تحقیقات

۶

دکتر حمیدرضا شعیری

دانشیار

زبان فرانسه

تربیت مدرس

هیأت علمی

7

و 10 تن دیگر

ـ

ـ

ـ

ـ

 

 

اعضای کمیته اجرایی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

۱

آقای دکتر قدرت الله طاهری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

شهید یهشتی

معاون تحصیلات تکمیلی

۲

آقای دکتر مهدی طباطبایی

استادیار

زبان و ادبیات فارسی

شهید بهشتی

هیأت علمی

۳

خانم دکتر سپیده عبدالکریمی

استادیار

زبانشناسی

شهید بهشتی

هیأت علمی

۴

آقای میثم محمدی

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

شهید بهشتی

کارشناس

۵

آقای حامد ایرج

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

شهید بهشتی

مدیر اجرایی