ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

مسئول دبیرخانه
تلفن ثابت: 22431706
ایمیل: naqdeadabi@gmail.com

تماس با پشتیبانی

ایمیل: conference@sbu.ac.ir