ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام جهت ارسال دو مقاله
ثبت نام متقاضیانی که  جهت داوری اصل مقاله را ارسال می‌کنند.
آنلاین ۱ فروردین ۱۳۹۴ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 500000 (IRR)
ثبت نام جهت مقالات پذیرفته شده

ثبت نام افرادی که مقالة آنان برای همایش پذیرفته شده است.

آنلاین ۱ دی ۱۳۹۴ ۲۴ آبان ۱۳۹۵ 700000 (IRR)