ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کارگاه آموزش تئوری وعملی HPLCIR

۱۵ بهمن ۱۳۹۴ – ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

آموزش تئوری وعملی دستگاه HPLC جهت استفاده از این دستگاه در انجام تزهای دانشجویان و طرحهای تحقیقاتی اساتید است .


کمیته اجرایی:

خانم دکتر کیواندخت سمیعی

آقای دکترمحسن فرهاد پور

خانم سمیه پناهی مقدم

مشاهده جزئیات کنفرانس