ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نقش دارایی های فکری (بویژه پتنت) در ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان

تمایل دارید به این کنفرانس ارسال کنید؟ پیشنهاد می کنیم صفحه درباره کنفرانس را برای سیاست های کنفرانس مطالعه کنید؛ هم چنین از صفحه صفحه خانگی کنفرانس برای اطلاع از کنفرانس های پیش رو بازدید نمایید.