ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
نقش دارایی های فکری (بویژه پتنت) در ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان

سالن شهید ابراهیمی دانشکده علوم زمین- ساعت برگزاری : 9:45 الی 12:45
دانشگاه شهید بهشتی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

این کارگاه آموزشی به منظور آشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه با مصادیق دارایی های فکری مخصوصا پتنت و روند ثبت اختراع برگزار خواهد شد.  

هدف آشنایی اعضای محترم هیات علمی و نیز دانشجویان دوره دکتری با موضوع مالکیت فکری و دارایی های فکری مخصوصا پتنت می باشد. بحث مالکیت فکری یکی از حلقه های مهم تجاری سازی نوآوری و دارایی های فکری است. در دنیای رقابتی امروز بدون آشنایی و توجه جدی به مبانی و اصول مالکیت فکری امکان رقابت با دانشگاهها و مراکز علمی در نقاط مختلف دنیا وجود ندارد. از طرفی تاسیس و اداره شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها در عصر کنونی بدون توجه به اصول زیرساختی مثل مالکیت فکری (بویژه پتنت)غیر ممکن است. برگزاری کارگاههای آموزشی در این زمینه باعث آشنایی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان با این مباحث مهم شدهو زمینه را برای خلق ثروت از داشته ها و یافته های علمی آنها فراهم می نماید.

مشاهده جزئیات کنفرانس