ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله
آنلاین ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 1000000 (IRR)
ثبت نام براي افراد عادی با ارائه مقاله
آنلاین ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 2000000 (IRR)
ثبت نام دانشجویان
آنلاین ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 1500000 (IRR)
ثبت نام اساتید
آنلاین ۱۰ تیر ۱۳۹۶ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 2000000 (IRR)
ثبت نام ویژه ارائه دهندگان پوستر
آنلاین ۳ مرداد ۱۳۹۶ ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 700000 (IRR)