ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
نخستین همایش دوسالانه مطالعات تاریخ ادبی

تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ولنجک - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تهران

۲۹ بهمن ۱۳۹۶ – ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

همایش مطالعات تاریخ ادبی، با توجه به یکی از رسالت های قطب تاریخ ادبیات گروه زبان و ادبیات فارسی هر دو سال یک بار با موضوع مسائل و موضوعات تاریخ ادبیات ایران با رویکردهای مختلف برگزار خواهد شد.

مشاهده جزئیات کنفرانس