ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
نهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIR

۲۷ آبان ۱۳۹۴ – ۲۸ آبان ۱۳۹۴

این کنفرانس محل تبادل اطلاعات و ایده­های نو است تا تلنگری برای شروع یک تحقیق گسترده باشد. بسیاری از طرح ها و موارد عملی که به طور مثال در راهنمائی و رانندگی استفاده می شوند (از قبیل خواندن اتوماتیک پلاک ماشین که به فارسی است) از همین کنفرانس های داخلی کلید خورده اند. در کنفرانس جاری هم موضوع شناسائی اتوماتیک کاراکتر های فارسی به عنوان موضوع ویژه مورد بررسی قرار گرفت تا به طراحی برنامه اتوماتیک OCRدر این زمینه کمک شود.

مشاهده جزئیات کنفرانس