ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

محورهاي اصلي و تخصصي

معرفی علم میکروفلوئیدیک
معرفی کاربردهای میکروفلوئیدیک
بیان مسائل تئوری، فیزیک میکروسیالات و قوانین حاکم در حوزه میکروساختارها
آشنایی با نحوه طراحی یک میکروکانال
معرفی مراحل طراحی تراشه میکروفلوئیدیکی
آموزش شبیه سازی یک تراشه میکروفلوئیدیکی
آموزش  بهینه سازی یک تراشه میکروفلوئیدیکی
معرفی روش ها و مراحل مختلف ساخت یک تراشه میکروفلوئیدیکی

اعضاي كميته اجرایی و علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

۱

دکتر حمید لطیفی

استاد

فیزیک

شهید بهشتی

هیئت علمی

۲

دکتر حمیده احتسابی

استادیار

نانوفناوري

شهید بهشتی

هیئت علمی

3

دکتر زینب باقری

استادیار

بیوفیزیک

شهید بهشتی

هیئت علمی