ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام اعضای هیات علمی و محققان عضو انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ایران
آنلاین ۱ آذر ۱۳۹۵ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 1500000 (IRR)
ثبت نام اعضای هیات علمی و محققان غیر عضو انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ایران
آنلاین ۱ آذر ۱۳۹۵ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 2000000 (IRR)
دانشجویان (با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل) عضو انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ای
آنلاین ۱ آذر ۱۳۹۵ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 750000 (IRR)
دانشجویان (با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل) عضو انجمن علمی کشاورزی بوم‌شناختی ای
آنلاین ۱ آذر ۱۳۹۵ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 1000000 (IRR)
سایر شرکت‌کنندگان (شرکت‌ها و ارگان‌ها و ...)
آنلاین ۱ آذر ۱۳۹۵ ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 2500000 (IRR)