ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

همایش پیش‌رو اقدام به بررسی آخرین تحقیقات و پیشرفت‌های صورت گرفته در عرصه کشاورزی پایدار در کشور و در سطح منطقه خواهد کرد. در حال حاضر فشار مضاعفی بر اکوسیستم‌های کشاورزی کشور به واسطه بهره‌برداری نامناسب و بی رویه از منابع طبیعی و همچنین مصرف غیر علمی نهاده‌های شیمیایی مانند کود و سم وارد شده است که میزان تولید محصول از یک سو و پایداری تولید در درازمدت از سویی دیگر را تحت الشعاع قرار داده است. در این همایش سعی خواهد شد با دعوت از محققان برجسته بین‌المللی و ملی در عرصه کشاورزی اکولوژيک آخرین دستاوردها در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و با برقراری ارتباطی کارا میان محققان، کشاورزان و مسئولین بتوان گامی موثر در راستای حل معضلات فعلی در این عرصه برداشت.  همچنین در همایش پیش‌رو مقرر شده است تا بخشی جدید به همایش اضافه شود که طی آن از کشاورزان نیز دعوت به عمل خواهد آمد تا ضمن شرکت در همایش در تعامل نزدیک با مسئولین و محققان قرار بگیرند که این مسئله گامی بلند در راستای بازسازی زنجیره ارتباطات از تحقیق تا اجرا محسوب می‌شود.