ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام برای دانشجویان
آنلاین ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ 850000 (IRR)
ثبت نام برای اساتید
آنلاین ۱۴ آبان ۱۳۹۰ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ 1600000 (IRR)
ثبت نام برای افراد عادی و یا شرکت کنندگان سازمانی
آنلاین ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ 1700000 (IRR)
ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
در روز های 21 و 29 ابان فعال است
آنلاین ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۳۰ آبان ۱۳۹۶ 450000 (IRR)
ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه الزهرا
این نوع ثبتنام فقط تا ۲۵ آبان ماه فعال میباشد.
آنلاین ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ 450000 (IRR)
ثبتنام برای دانشجویان دانشگاه تهران
این ثبت نام فقط تا پایان روز 7 آذر فعال میباشد.
آنلاین ۷ آذر ۱۳۹۶ ۸ آذر ۱۳۹۶ 450000 (IRR)