ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام برای دانشجویان
ثبت نام برای اساتید
ثبت نام برای افراد عادی و یا شرکت کنندگان سازمانی
ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی
در روز های 21 و 29 ابان فعال است
ثبت نام برای دانشجویان دانشگاه الزهرا
این نوع ثبتنام فقط تا ۲۵ آبان ماه فعال میباشد.
ثبتنام برای دانشجویان دانشگاه تهران
این ثبت نام فقط تا پایان روز 7 آذر فعال میباشد.