ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کارگاه آموزش آنالیزهای آماری چند متغیره با تاکید بر استفاده از نرم افزار PRIMER

تمایل دارید به این کنفرانس ارسال کنید؟ پیشنهاد می کنیم صفحه درباره کنفرانس را برای سیاست های کنفرانس مطالعه کنید؛ هم چنین از صفحه صفحه خانگی کنفرانس برای اطلاع از کنفرانس های پیش رو بازدید نمایید.