ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کارگاه آموزش آنالیزهای آماری چند متغیره با تاکید بر استفاده از نرم افزار PRIMER

ما شرکت کنندگان در کنفرانس را تشویق می کنیم تا برای مشاهده اطلاعیه مقالات این کنفرانس ثبت نام کنند. پیشنهاد می کنیم صفحه درباره کنفرانس را برای اطلاع از سیاست های کنفرانس، و صفحه صفحه خانگی کنفرانس را برای کنفرانس های پیش رو مطالعه نمایید.