ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کارگاه آموزش آنالیزهای آماری چند متغیره با تاکید بر استفاده از نرم افزار PRIMERIR

۲۵ آذر ۱۳۹۴ – ۲۶ آذر ۱۳۹۴

نرم افزار PRIMER یکی از نرم افزارهای معروف آنالیزهای آماری چند متغیره در علوم اکولوژی دریا، جانوری و گیاهی است. یادگیری این نرم افزار برای دانشجویان بیولوژی و اکولوژی بخصوص گرایش دریا ضروری است. در این کارگاه آموزشی که برای دومین بار در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود، نحوه استفاده از این نرم افزار و آنالیزهای چند متغیره در جهت انجام هرچه بهتر تحقیقات اکولوژیک و انتشار مقالات در ژورنال های بین المللی تدریس می شود.

مشاهده جزئیات کنفرانس