ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

سیده بتول حسنی
دبير علمی
تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهی بهشتی- دانشکده علوم و فناوری زیستی
تلفن ثابت: 29905509
ایمیل: b_hassani@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir