ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
استخراج RNA گیاهی و طراحی پرایمر میکرو RNA

دانشکده علوم و فناوری زیستی
تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشگاه شهی بهشتی- دانشکده علوم و فناوری زیستی
تهران, IR

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

با توجه به گرایش تحقیقات گیاهی به سمت آنالیزهای مولکولی دستیابی به RNA استخراج شده با کیفیت عالی از جمله اساسی ترین ضروریات این گونه تحقیقات می باشد.

با توجه به هزینه بالای کیت های آماده استخراجRNA ، لذا یادگیری استخراج دستی RNA مقرون به صرفه می باشد.

جدید بودن مبحث بررسی بیان میکروRNA ها در مقایسه با مبحث بیان ژنها در گیاهان

مشاهده جزئیات کنفرانس