ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کارگاه آموزشی ژنتیک جمعیت مولکولی

آزمایشگاه ژنتیک و سیستماتیک گیاهی
بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - میدان شهید شهریاری - دانشکده علوم و فناوری زیستی
تهران, IR

۵ بهمن ۱۳۹۶ – ۶ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه آموزشی ژنتیک جمعیت مولکولی

مدرس : دکتر مسعود شیدایی   با ارائه گواهی معتبر

مشاهده جزئیات کنفرانس