ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

مخاطبین اصلي

مسئولین دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه

برنامه های جانبی در کنار کنفرانس

برپایی نمایشگاه و کارگاه آموزشی

نحوه مستندسازي و ارائه دستاوردهاي همایش گذشته

لوح فشرده مجموعه مقالات، کتاب مجموعه مقالات شامل چکیده و یا تمام متن