ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

علویان قوانینی, ساناز

  • دومین همایش ملی فضای مجازی پاک - 2- حفظ، تحکیم و صیانت از نهاد خانواده در فضای مجازی
    بررسی میزان آگاهی والدین و میزان اطلاع¬رسانی به فرزندان در مورد فضای مجازی، آسیب های آن و ابزار های تأمین امنیت در فضای مجازی
    چکیده