ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته اجرایی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

دکتر مجتبی زارعی

استاد

پزشک،متخصص مغز و اعصاب

شهید بهشتی

هیات علمی پژوهشکده علوم و  فناوری های پزشکی

29905809

 

۲

دکتر مسعود طهماسیان

استادیار

پزشک،دکترای تصویربرداری عصبی

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و  فناوری های پزشکی

 

 

3

دکتر بهروز سلامت

استادیار

دکترای الکتروفیزیولوژی و تحقیقات سیستم های مغز و اعصاب

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

4

دکتر احسان کامرانی

استادیار

دکترای مهندسی زیست پزشکی

شهید بهشتی

هیات علمی پژوهشکده علوم و  فناوری های پزشکی

 

 

5

دکتر سید محمد مهدی علوی

استادیار

دکترای مهندسی پزشکی

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

6

دکتر محمد قلعی

استادیار

دکترای پرتو شیمی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

(IPM)

عضو پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

 

 

7

دکتر علیرضا کاشانی

استادیار

پزشک، متخصص بیماری های عصبی

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

8

دکتر رضا خسروآبادی

استادیار

دکترای مهندسی پزشکی

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز

 

 

9

دکتر محمد محمد زاده

استادیار

دکترای مهندسی هسته ای

شهید بهشتی

عضو هیات علمیپژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

10

دکتر مونا قاسمیان

استادیار

دکترای مخابرات و علوم ارتباطات

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

11

نوشین جواهری پور

دانشجو

روانشناسی بالینی

شهید بهشتی

دانشجوی ارشد

 

 

12

محمد کریمی پور

دانشجو

روان شناسی بالینی

شهید بهشتی

دانشجوی ارشد

 

 

13

آرمین حیدرزاده

دانشجو

روان شناسی صنعتی سازمانی

دانشگاه صنعتی اهواز

دانشجوی ارشد

 

 

14

امید فقیهی

-

مهندسی پزشکی بیوالکتریک

علم و صنعت

کارشناسی ارشد

 

 

15

دکتر توحیدامامی    

رزیدنت جراحی اعصاب

پزشک

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پزشک

 

 

16

ریحانه احمدی

دانشجو

روانشناسی

شهید بهشتی

دانشجوی کارشناسی

 

 

17

محمدرضا امیرپور

دانشجو

روانشناسی

شهید بهشتی

دانشجوی کارشناسی

 

 

18

عباس یاری

دانشجو

روانشناسی

شهید بهشتی

دانشجوی کارشناسی

 

 

19

آیدا عبادی

دانشجو

ر مهندسی پزشکی بیوالکتریک

شهید بهشتی

دانشجوی ارشد

 

 

20

سارا عبیدی نیا

دانشجو

ر مهندسی پزشکی بیوالکتریک

شهید بهشتی

دانشجوی ارشد

 

 

اعضاي كميته علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

پروفسور عباس علوی

استاد

پزشک،متخصص مغز و اعصاب

پنسیلوانیا

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه پنسیلوانیا

 

 

۲

دکتر مجتبی زارعی

استاد

پزشک،متخصص مغز و اعصاب

شهید بهشتی

رئیس پژوهشکده علوم و  فناوری های پزشکی

 

 

3

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

استاد

دکترای روانشناسی

شهید بهشتی

رییس پژوهشکده علوم شناختی و مغز

 

 

4

دکتر محمد علی مظاهری

استاد

دکترای روانشناسی

شهید بهشتی

رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

 

5

دکتر محمودرضا آقامیری

استاد

دکترای پرتوپزشکی

شهید بهشتی

هیات علمی دانشکده مهندسی هسته ای

 

 

6

دکتر عزالدین مهاجرانی

استاد

دکترای فیزیک لیزر

شهید بهشتی

رییس پژوهشکده لیزر و پلاسما

 

 

7

دکتر رضا مسعودی

استاد

دکترای فیزیک لیزر

شهید بهشتی

هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما

 

 

8

دکتر حمید لطیفی

استاد

دکترای فیزیک لیزر

شهید بهشتی

هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما

 

 

9

دکتر علیرضا فارسی

دانشیار

دکترای تربیت بدنی

شهید بهشتی

رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

10

دکتر محمدرضا بیگدلی

دانشیار

دکترای فیزیولوژی

شهید بهشتی

هیات علمی دانشکده علوم زیستی

 

 

11

دکتر وحید صادقی

استادیار

دکترای روانشناسی

شهید بهشتی

هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

 

12

دکتر محمدعلی انصاری

استادیار

دکترای فیزیک لیزر

شهید بهشتی

هیات علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما

 

 

13

دکتر مریم کاویانی

استادیار

دکترای تربیت بدنی

شهید بهشتی

رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

14

دکتر مسعود طهماسیان

استادیار

پزشک،دکترای تصویربرداری عصبی

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و  فناوری های پزشکی

 

 

15

دکتر احسان کامرانی

استادیار

مهندسی زیست پزشکی

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و  فناوری های پزشکی

 

 

16

دکتر مونا قاسمیان

استادیار

دکترای مخابرات و علوم ارتباطات

شهید بهشتی

عضو هیات علمی دانشکده کامپیوتر

 

 

17

دکتر محمد محمد زاده

استادیار

دکترای مهندسی هسته ای

 شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

18

دکتر سید محمد مهدی علوی

استادیار

دکترای برق

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

19

دکتر  بهروز سلامت

استادیار

دکترای الکتروفیزیولوژی و تحقیقات سیستم های مغز و اعصاب

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

20

دکتر رضا خسروآبادی

استادیار

دکترای مهندسی پزشکی

شهید بهشتی

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز

 

 

21

دکتر محمد قلعی

استادیار

دکترای پرتو شیمی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

(IPM)

عضو پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

 

 

22

دکتر علیرضا کاشانی

استادیار

پزشک، متخصص بیماری های عصبی

شهید بهشتی

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی

 

 

23

دکتر سعید محمودیان

دانشیار

دکترای الکتروفیزیولوژی و تحقیقات سیستم های مغز و اعصاب

علوم پزشکی ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

سخنرانان مدعو خارجی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

پروفسور عباس علوی

استاد

پزشک،متخصص مغز و اعصاب

پنسیلوانیا

استاد دانشگاه پنسیلوانیا

 

 

2

سیمون آیکهوف

استاد

پزشک،متخصص مغز و اعصاب

 دوسلدورف

استاد دانشگاه دوسلدورف

 

 

3

پل فلمینگ

استاد

پزشک،متخصص مغز و اعصاب

 ادینزه

استاد دانشگاه دانمارک جنوبی

 

 

4

آلبرت گیده

استاد

پزشک،متخصص مغز و اعصاب

 ادینزه

استاد دانشگاه دانمارک جنوبی

 

 

5

حبیب زیدی

استاد

استاد پزشکی هسته ای

ژنو

استاد دانشگاه ژنو

 

 

6

نهاید سادات ذکایی

استادیار

استادیار روانشناسی

اکسفورد

دانشگاه آکسفورد

 

 

7

منوچهر وفایی

دانشیار

متخصص مغز و اعصاب

 کوپنهاگ

استاد دانشگاه کوپنهاگ

 

 

8

مارتین والتر

استاد

پزشک،متخصص مغز و اعصاب

 توبینگن

استاد دانشگاه توبینگن

 

 

مشارکت انجمن‌های تخصصی خارجی

رديف

نام سازمان/ شركت/دستگاه

رييس دستگاه/ مديرعامل

دولتي/ غيردولتي

نماينده (مسئول) برگزاري همایش

سمت نماينده در سازمان /دستگاه

۱

انجمن علوم و فن اوری های شناختی ایران

دکتر مجتبی زارعی

غیر دولتی

دکتر مجتبی زارعی

رییس انجمن