ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

دکتر بهروز سلامت
دبير اجرایی
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی
تلفن ثابت: 09129310498
ایمیل: ihbm@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir