ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام دانشجویان از ابتدای شهریور ماه تا روز همایش
آنلاین ۱ تیر ۱۳۹۷ ۱ تیر ۱۳۹۷ 1500000 (IRR)
ثبت نام اساتید تا پایان مرداد ماه
آنلاین ۱ تیر ۱۳۹۷ ۱ تیر ۱۳۹۷ 2000000 (IRR)
ثبت نام اساتید از ابتدای شهریور ماه تا روز همایش
آنلاین ۱ تیر ۱۳۹۷ ۱ تیر ۱۳۹۷ 2500000 (IRR)
ثبت نام متخصصین تا پایان مرداد ماه
آنلاین ۱ تیر ۱۳۹۷ ۱ تیر ۱۳۹۷ 2000000 (IRR)
ثبت نام متخصصین از ابتدای شهریور ماه تا روز همایش
آنلاین ۱ تیر ۱۳۹۷ ۱ تیر ۱۳۹۷ 2500000 (IRR)
ثبت نام افراد عادی تا پایان مرداد ماه
آنلاین ۱ تیر ۱۳۹۷ ۱ تیر ۱۳۹۷ 1500000 (IRR)
ثبت نام افراد عادی از ابتدای شهریور ماه تا روز همایش
آنلاین ۱ تیر ۱۳۹۷ ۱ تیر ۱۳۹۷ 2000000 (IRR)