ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته اجرایی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

۱

زهره جعفری فر

دانشجوی دکتری

فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی

شهید بهشتی

-

09189015020

۲

پرستو علیخانی

دانشجوی دکتری

فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی

شهید بهشتی

-

09188701601

3

راضیه محققیان

دانشجوی دکتری

فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی

شهید بهشتی

-

09185401648

4

راضیه شاهوردی

دانشجوی دکتری

فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی

شهید بهشتی

-

09902107365

5

حمیده محمدی نسب

دانشجوی دکتری

روانشناسی

شهید بهشتی

-

09128357569

6

سعیده دباغیان

دانشجوی دکتری

فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی

شهید بهشتی

-

09175570387

اعضاي كميته علمی

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

۱

دکتر محمدعلی مظاهری

استاد

روانشناسی

شهید بهشتی

رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2

دکتر مرتضی رضایی زاده

استادیار

روانشناسی

شهید بهشتی

معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

3

دکتر فریبا زرانی

استادیار

روانشناسی

شهید بهشتی

معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

4

دکتر محمود ابوالقاسمی

دانشیار

روانشناسی

شهید بهشتی

مدیر گروه رهبر ی و توسعه آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

5

دکتر محمد یمنی

استاد

روانشناسی

شهید بهشتی

مدیر گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

6

دکتر شهریار شهیدی

استاد

روانشناسی

شهید بهشتی

مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

7

دکتر جلیل فتح آبادی

دانشیار

روانشناسی

شهید بهشتی

مدیرگروه روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

8

دکتر امیر رضا اصنافی

استادیار

روانشناسی

شهید بهشتی

مدیری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

9

دکتر فاطمه باقریان

دانشیار

روانشناسی

شهید بهشتی

مدیر گروه روانشناسی بکاربسته دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

اهداف برگزاري کنفرانس

  • کاربردی سازی دستاوردهای پژوهشی پایان نامه ها، رساله ها و طرحهای پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت در زمینه های مرتبط با علوم تربیتی و روان شناسی
  • ارتباط موثر با فارغ التحصیلان علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه
  • ایجاد انگیزه برای دانشجویان در حال تحصیل در جهت بهبود کیفی پژوهشهای علوم تربیتی و روان شناسی