ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
چگونگی پردازش حسی در کودکان و بررسی اختلات و روشهای درمانی

پژوهشکده علوم شناختی و مغز
تهران، اوين، دانشگاه شهيد بهشتى

۵ اسفند ۱۳۹۶ – ۵ اسفند ۱۳۹۶

  • یکپارچگی حسی  چیست؟
  • نوسانات حسی چیست؟
  • افتراق حسی چیست؟
  • معرفی سیستم عصبی طبیعی
  • تدافع لمسی
  • مشکلات پردازش و یکپارچگی حسی در اختلات طیف اوتیسم، اختلال نقص توجه-بیشفعالی، اختلات یادگیری، و DCD
  • راهکارهای درمانی مبتنی بر یکپارچگی حسی

مشاهده جزئیات کنفرانس