ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

این سایت از سیستم کنفرانس‌های آزاد نسخه 2.3.6.0 استفاده می کند که یک نرم افزار کد باز اداره و برگزاری کنفرانس‌ها تهیه شده توسط پروژه دانش عمومی است که تحت لیسانس GNU General Public License بصورت رایگان در اختیار همگان می باشد.

ارسال OCS، داوری و روند انتشار