ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نشست همکاری سازمان و نهادهای دولتی و غیردولتی جهت حمایت و همکاری در دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان جلسه بحث و تبادل نظر با سازمان ها و نهادهای مختلف برای همکاری در دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان ظهر دیروز(دوشنبه) با حضور اعضای هیات اجرایی دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان و نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای مختلف برگزار شد.

در این جلسه دکتر مظاهری، رییس انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران به ارایه گزارشی از نخستین کنگره سراسری کودک و نوجوان و هدف از برگزاری این کنگره پرداختند.

سپس نمایندگان سازمان‌های مختلف نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و پس از آن دکتر قنبری(دبیر اجرایی نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان)، دکتر خانبانی (دبیر اجرایی دومین کنگره) و خانم دکتر طهماسیان دبیر کارگاه‌های کنگره به سخنرانی پرداختند.

از جمله نمایندگان سازمان‌هایی که در این جلسه حضور داشتند می توان به اداره کل مشاوره و مددکاری ناجا، اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی، پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، سازمان شهرداری، اداره تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان زندان ها، کارشناس امور مهدهای کشور، شرکت راسپاری ملت و ... اشاره کرد.