ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نظام های آموزشی

نظام های آموزشی و حمایت از تحول بهینه کودک، چالش های پیش روی آموزش خردسالان و پیش دبستان، آموزش و پرورش شناختی، مدرسه و سلامت مدرسه (مدرسه و سلامت جسمی، مدرسه و سلامت روان)

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_box_outline_blankداوری شد

سیاست گذاری

کودکان با نیازهای ویژه، تامین تحول بهینه کودکان و نوجوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_box_outline_blankداوری شد

خانواده

عوامل محافظت کننده و تهدید کننده خانواده ایرانی، فرزند پروری در ایران: سبک ها و مهارت ها، چالش های خانواده در تعامل با رسانه، دنیای مجازی و نقش پدران در تحول سلامت کودک

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_box_outline_blankداوری شد

رسانه و هنر

شبکه های اجتماعی، تلویزیون، تئاتر و سینمای کودک، انتشارات و بازی های رایانه ای

check_boxباز کردن سیستم ارسال مطالب

check_box_outline_blankداوری شد