ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

دکتر هادی فراهانی:09124544523
امیرحسین هادیان: 09195849138
تلفن ثابت: 29903003-29905570
ایمیل: h_farahani@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 29905473
ایمیل: support@pand-app.ir