ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات تماس ثبت نام

انواع ثبت نام
نوع ثبت‌نام دسترسی معتبر از معتبر تا دسترسی منقضی می‌شود. هزینه
ثبت نام دانشجویان گروه علوم داده‌ها و کامپیوتر
شرکت کنندگان محترم در صورت نیاز به سکونت اعلام نمایند تا هماهنگی های لازم با خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی صورت پذیرد.
آنلاین ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 3000000 (IRR)
ثبت نام سایرین
شرکت کنندگان محترم در صورت نیاز به سکونت اعلام نمایند تا هماهنگی های لازم با خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی صورت پذیرد.
آنلاین ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 4000000 (IRR)