ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

دکتر هادی فراهانی
مدیر اجرایی
هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
ایمیل: h_farahani@sbu.ac.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 02129905473
ایمیل: support@pand-app.ir