ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

پژوهشگرانی که مقاله آنها در بخش ارائه پوستری همایش انتخاب شده، لازم است با کلیک بر روی لینک زیر و دانلود فایل راهنما، اقدامات لازم را مطابق با دستورالعمل مربوطه به انجام رسانند.