ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
سومین همایش ملی اعجاز قرآن(محور ویژه: اعجاز قرآن به مثابه مطالعه‌ای میان‌رشته‌ای)IR

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

جرح و تعدیل تگاهِ تخصصی به علوم و ضرورت نگرش میان‌­رشته‌­ای برای تحقق جامع‌­نگری در پژوهش‌­ها، پژوهش­گران در دورۀ معاصر را به انجام مطالعات میان‌­رشته‌­ای ناگزیر کرده است. استفاده از روش میان‌­رشته‌­ای در مطالعات قرآنی نیز به دلیل چند وجهی بودنِ مسائلِ آن ضرورت دارد و جماعۀ قرآنی هم­‌اکنون به‌­خوبی به این ضرورت پی برده است. این اهمیت ما را بر آن داشته است تا با توجه به این مطالعات و  به‌­شکل ویژه‌­تر، مطالعاتِ میان‌­رشته‌ای در حوزۀ اعجاز را مد نظر قرار داده و در قالب برگزاری همایش اعجاز قرآن و با دعوت از نظریه­‌پردازان و پژوهشگران این حوزه، به بررسی و تبادل نظر در این باب بپردازیم.

 

   دبیر همایش: دکتر علیرضا طالب­پور
   دبیر کمیته علمی همایش: دکتر منصور پهلوان
   دبیر کمیته اجرایی همایش: دکتر قاسم درزی
   دبیر کمیته بین ­الملل: دکتر محمود واعظی
 
 
  کمیته علمی همایش(بر اساس حروف الفبا):
 
 
دکتر منصور پهلوان (علوم قرآن و حدیث – استاد دانشگاه تهران)
دکتر سیدهدایت جلیلی (علوم قرآن و حدیث –استادیار دانشگاه خوارزمی)
دکتر قاسم درزی (علوم قرآن و حدیث – استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر محمد علی رضایی اصفهانی (علوم قرآن و حدیث – استاد جامعه المصطفی)
دکتر فرزانه روحانی مشهدی (علوم قرآن و حدیث – استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر حسین شجاعی (گرانش و کیهان شناسی- استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر علی شریفی (علوم قرآن و حدیث – استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر علیرضا طالب پور (کامپیوتر – استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر احد فرامرز قراملکی (فلسفه –استاد دانشگاه تهران)
دکتر محمد رضا فقیهی (آمار – استاد دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر عبد الهادی فقهی زاده(علوم قرآن و حدیث- دانشیار دانشگاه تهران)
دکتر عباس مصلایی پور (علوم قرآن و حدیث – دانشیار دانشگاه امام صادق)
دکتر محمد علی مظاهری (روانشناسی- استاد دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر مجید معارف (علوم قرآن و حدیث – استاد دانشگاه تهران)
دکتر حسین مقیسه (الهیات- دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر محمد علی مهدوی راد (علوم قرآن و حدیث – استاد دانشگاه تهران)
دکتر محمود واعظی (علوم قرآن و حدیث – استادیار دانشگاه تهران)
دکتر محمد محجّل (زمین شناسی- استادیار دانشگاه تربیت مدرس(
 دکتر محمد ابراهیمی )الهیات- استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر محمد رضا ستوده نیا (علوم قرآن و حدیث - استادیار دانشگاه اصفهان)

مشاهده جزئیات کنفرانس