ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
کار آفرینی ایده تا عمل

دانشکده علوم زمین- تالار شهید ابراهیمی
ولنجک- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زمین- تالار شهید ابراهیمی
تهران, IR

۱ آبان ۱۳۹۶ – ۱ آبان ۱۳۹۶

امروزه کار آفرینی به عنوان یک راهکار اثر بخش برای توسعه اقتصادی اجتماعی کشور ها به شمار میرود . کار آفرینی به معنای فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بوده و اساس توسعه پایدار تلقی میشود . به این ترتیب توسعه کار آفرینی نقش شایسته ای برای حضور فعال در بازار های جهانی ، اشتغال زایی پایدار ، توسعه عدالت ، کاهش فقر و مشکلات جامعه  و بخش عمومی دارد .

از این رو ضرورت توجه و تربیت افراد کار آفرین آموزش کار آفرینی به آنان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. به همین دلیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای تربیت کار آفرینان و همچنین حمایت از طرح های کار آفرین از جمله ضروریات مراکر آموزشی به خصوص دانشگاه ها است.

مشاهده جزئیات کنفرانس