ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

سیاست های دسترسی به آرشیو

به منظور ارائه خدمات بهتر به نویسندگان و شرکت کنندگان در کنفرانس علاقه‌مند، ارائه‌های مربوط به کنفرانس‌های پیشین و کنفرانس‌های جاری، با امکان دسترسی آزاد به منظور مشاهده به طور رایگان موجود هستند.

اعضاي كميته اجرایی

۱

کمیته کار افرینی و اشتغال دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

۲

با همکاری انجمن زمین شناسی دانشکده علوم زمین

اعضاي كميته علمي

رديف

نام ونام خانوادگي

مرتبه

رشته تحصيلي

دانشگاه

شغل/ سمت

تلفن

ایمیل

۱

بهمن رحیم زاده

استادیار

زمین شناسی

شهید بهشتی

هیات علمی

09127965200