ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

علاقه مندان به شرکت در رقابت چهارمین جشنواره خانواده پژوهی لازم است طرح پژوهشی خود را در فرمت pdf ارسال نمایند.

طرح های مورد پذیرش شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری و طرح های پژوهشی و ملی در حوزه خانواده می باشد که در بازه زمانی سه سال گذشته (سال 97-94 ) انجام شده باشد.

مهلت ارسال: 30 دی ماه 1396

متقاضی می بایست فرم مشارکت و تعهدات مجری و همکاران را تکمیل و همراه با طرح ارسال نماید

ارسال مطالب به این کنفرانس بسته شد در 30-1-1397.