ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

اطلاعات کنفرانس
location_onپژوهشکده خانواده
event ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ – ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
تصویر صفحه خانگی کنفرانس

خانواده به عنوان بنیاد جامعه از مهم­ترین نهادهای اجتماعی است، اگرچه با توجه به اهمیت مقوله خانواده تحقیقات و مطالعات فراوانی انجام شده است اما تحقیقات یکپارچه نگر و چند بعدی در این زمینه نیازمند تعامل نزدیک محققان و تبادل یافته­ های علمی در رشته­های مختلف و مرتبط با خانواده است. مطالعات ساختارها، فرایندها، رویکردهای آسیب شناختی و مداخل ه­ای خاص خانواده ایرانی از جمله مقولاتی است که نیازمند توجه فراوان است با اتخاذ چنین رویکردی به دنبال برگزاری شش دوره کنگره آسیب­شناسی خانواده در ایران پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دیگر مراکز علمی و اجرایی کشور هشتمین کنگره ملی آسیب­ شناسی خانواده را سازماندهی و برگزار می­ نماید.

رییس کنگره: دکتر سید حسن صدوق                       

دبیر علمی: دکتر فرشته موتابی

دبیر اجرایی: دکتر پریسا سید موسوی

 

شرکت در کنگره دارای امتیاز بازآموزی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد


قابل توجه شرکت کنندگان در کنگره


برنامه های کنگره (زمان ارائه سخنرانی ها و پوسترها) از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد.

ثبت نام کارگاه ها تنها در روز کنگره (در سالن اصلی) صورت خواهد گرفت.

ارائه کارت دانشجویی معتبر (ویژه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی) جهت برخورداری از تخفیف ثبت نام در کنگره و کارگاه ها الزامی می باشد.

گواهی شرکت در کنگره و ارائه سخنرانی/ پوستر در پایان روز دوم داده خواهد شد.


http://www.sbu.ac.ir/Res/FRI

 


اطلاعیه
اطلاعیه: برنامه های کنگره (زمان ارائه سخنرانی ها و پوسترها)

زمان برنامه های هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد.

به همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر جهت برخورداری از تخفیف ثبت نام در کنگره و کارگاه ها (ویژه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی) الزامی می باشد.

ثبت نام کارگاه تنها در روز کنگره (در سالن اصلی) انجام خواهد شد.

گواهی شرکت در کنگره و ارائه سخنرانی/پوستر در پایان روز دوم داده خواهد شد.

http://www.sbu.ac.ir/Res/FRI/Pages/default.aspx


date_range ارسال شد : ۱۳۹۷-۰۲-۰۲
اطلاعیه
اطلاعیه: برنامه های کنگره (زمان ارائه سخنرانی ها و پوسترها)

زمان برنامه های هشتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده از طریق لینک زیر قابل دسترس می باشد.

به همراه داشتن کارت دانشجویی معتبر جهت برخورداری از تخفیف ثبت نام در کنگره و کارگاه ها (ویژه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی) الزامی می باشد.

ثبت نام کارگاه تنها در روز کنگره (در سالن اصلی) انجام خواهد شد.

گواهی شرکت در کنگره و ارائه سخنرانی/پوستر در پایان روز دوم داده خواهد شد.

date_range ارسال شد : ۱۳۹۷-۰۲-۰۲