ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و جشنواره ملی خانواده پژوهی

این راهنما ویژه هشتمین کنفرانس آسیب شناسی خانواده می باشد.

راهنمای ارسال مقالات:

با سپاس از همراهی شما، لطفا برای ارسال چکیده مقالات خود به نکات زیر توجه فرمایید:

  1. فقط چکیده مقالات بررسی خواهند شد و نیازی به ارسال مقاله کامل نمی باشد
  2. تنها چکیده هایی بررسی خواهند شد که بر اساس "راهنمای نگارش چکیده مقالات کنگره " نوشته شده و حداکثر تا تاریخ 30 دیماه 1396 از طریق سایت کنگره ارسال شود.
  3. مقاله باید اصیل بوده و پیش از این به چاپ نرسیده و یا در جای دیگر ارائه نشده باشد.
  4. پذیرش نهایی مقاله منوط به انجام اصلاحات درخواست شده از سوی داوران می باشد.
  5. چکیده مقالات پذیرفته شده در لوح فشرده مجموعه مقالات هشتمین کنگره آسیب شناسی خانواده منتشر خواهد شد.
  6.  دریافت گواهی ارائه مقاله (پوستر / سخنرانی) منوط به ثبت نام و حضور حداقل یکی از نویسندگان مقاله در کنگره و پرداخت هزینه ثبت نام می باشد.
  7. گواهی ارائه مقاله شامل نام تمام نویسندگان می باشد و اصل گواهی تنها به نویسندگانی ارائه می شود که در کنگره ثبت نام و شرکت نموده باشند.
  8. پس از ارسال مقاله تغییر در نام نویسندگان و یا جابجایی اسامی امکان پذیر نمی باشد