ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام کارگاه (ویژه دانشجویان)

در این نوع ثبت نام ارائه پرینت کارت دانشجویی الزامی می باشد.لطفا اسکن کارت دانشجویی خود همراه با مشخصات کارگاه مورد نظر را (دارای تاریخ معتبر) به آدرس زیر ایمیل بفرمایید.

family.congress@mail.sbu.ac.ir

نکته1 : خواهشمند است دقت فرمایید با توجه به اینکه ساعت برگزاری کارگاه ها همزمان میباشد تنها امکان ثبت نام یک کارگاه امکان پذیر می باشد .

نکته2: حتما در روند ثبت نام از انتخاب کارگاه مورد نظرتان از بین کارگاه های نام برده شده اطمینان حاصل فرمایید.

ثبت نام کارگاه (ویژه شرکت کنندگان آزاد)

نکته1 : خواهشمند است دقت فرمایید با توجه به اینکه ساعت برگزاری کارگاه ها همزمان میباشد تنها امکان ثبت نام یک کارگاه امکان پذیر می باشد .

نکته2: حتما در روند ثبت نام از انتخاب کارگاه مورد نظرتان از بین کارگاه های نام برده شده ااطمینان حاصل فرمایید.