دومین همایش ملی فضای مجازی پاک

راهکارهای کشورهای مختلف جهان در تأمین سلامت شبکه¬های اجتماعی مجازی
maryam khalilzadeh salmasi, Alireza Talebpour
تاریخ آخرین تغییر در وضعیت: ۱۳۹۴-۱۲-۱۹
چکیده
شبکه‌های اجتماعی با امکانات متعدد و دسترسی هر چه آسان‌تر با کمترین سرعت اینترنت، تاثیر بی‌نظیری بر ارتباطات داشته‌اند. نفوذ این شبکه‌ها در عرصه‌های مختلف زندگی کنونی، مرزهای رسانه‌های سنتی (که بیشتر یک طرفه بودند) را از بین برده است. دراین بخش، راهبردهای استخراج شده از برنامه­ها، قوانین و مقرارت، شیوه­نامه­ها، و خط­مشی­های 12 کشور جهان، اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای عربی، در قبال شبکه های اجتماعی مجازی به صورت تفصیلی شرح داده شده، دسته بندی شده­ و سایر راهبردهای شناسایی شده از طریق مصاحبه ارائه شده­اند.
برای مشاهده مقالات، ثبت نام در کنفرانس الزامی است.