ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

برنامه این کنفرانس در لینک زیر موجود است.

file_download برنامه زمانی همایش فضای مجازی پاک

 

زمان

سخنران

موضوع

1

8:40 – 8:30

مجری

قرآن

2

8:45 – 8:40

 

کلیپ

3

8:50 – 8:45

جناب آقای دکتر طالب پور

 

4

9:10 – 8:55

جناب آقای دکتر طهرانچی

 

5

9:30 – 9:15

پیام آیت ا... جوادی آملی

 

6

9:45 – 9:30

جناب آقای دکتر واعظی

 

7

10:05 – 9:50

جناب آقای دکتر فیروزآبادی

 

8

10:25 -  10:10

جناب آقای دکتر خاموشی

 

 

10:45 – 10:25

 

استراحت

9

11:10 – 10:45

جناب آقای دکتر گلزاری

 

10

11:40 – 11:15

جناب آقای دکتر طالب پور

احیاء سنت‌های اسلامی در فضای مجازی

11

12:05 – 11:45

جناب آقای دکتر علیزاده

 

 

13:30 – 12:05

 

اذان ظهر 12:15

12

14:00 – 13:30

جناب آقای دکتر نجف پور

چارچوب مفهومی راهکارهای تحقق فضای مجازی سالم، مفید و ایمن

13

14:45 – 14:05

جناب آقای دکتر موسویان

تکلیف حکومت و حق مردم در ایجاد سلامت فضای مجازی

14

15:10 –  14:50

جناب آقای دکتر سلجوقی

 

15

15:35 – 15:15

جناب آقای دکتر ولی

 

 

15:55 – 15:35

 

استراحت

16

17:45 – 16

آقای دکتر نیکوفر، آقای دکتر عباسی، آقای دکتر مجردی، آقای دکتر شریف خانی (صدا و سیما)

آقای دکتر نجفی سولاری، آقای دکتر موسویان

میزگرد : ارزیابی وضعیت توزیع و تولید محتوای پاک در ایران

17

18 – 17:45

 

اختتامیه