ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

نوع ثبت‌نام هزینه
ثبت نام جهت حضور در همایش

مدیر ثبت نام

نام خانم کتابچی
ایمیل razieh.ketabchi@gmail.com
تلفن ثابت 29905476
آدرس پستی دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشکده فضای مجازی