ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

تماس اصلی

سید محمد صادق موحد
دبیر گردهمایی
دانشگاه شهید بهشتی
ولنجک- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده فیزیک
تلفن ثابت: 29902771
ایمیل: m.s.movahedi@ipm.ir

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی سامانه پند
تلفن ثابت: 29902771
ایمیل: support@pand-app.ir