ورود به سامانه

ثبت نام در سامانه

بایگانی کنفرانس
سمینار ترکیبات و نظریه گراف

دانشگاه شهید بهشتی

تهران, IR

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

1-  ارائه آخرین نتایج پژوهشی محققین در زمینه ترکیبیات و نظریه گراف

2 - تبادل نظر با دیگر محققین درباره زمینه های پژوهشی مشترک

3-  گرامیداشت استاد مهدی بهزاد به مناسبت پنجاه سالگی حدس ایشان در نظریه گراف

مشاهده جزئیات کنفرانس